SMVT

Over ons

Sinds het voorjaar van 1983 bezorgen vrijwilligers van de Stichting Warme Maaltijdvoorziening Gemeente Vriezenveen warme maaltijden in Vriezenveen, Aadorp (niet meer mogelijk, nadat Aadorp opgenomen werd in de gemeente Almelo), De Pollen en Bruinehaar. In 1986 is Westerhaar-Vriezenveensewijk aangehaakt. Vanaf april 2011 bezorgen wij vriesverse maaltijden in Den Ham en Vroomshoop. Een goede reden om de naam te wijzigen in Stichting MaaltijdVoorziening Twenterand (SMVT).

Onze vrijwilligers brengen nu in heel Twenterand maaltijden bij zelfstandig wonende ouderen, gehandicapten en zieken (ook tijdelijk na een ziekenhuisopname of in vakanties) om hen in staat te stellen, eventueel in combinatie met andere voorzieningen, zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Aan de hand van een intakeformulier wordt beoordeeld of de aanvrager in aanmerking komt voor de service van de maaltijdvoorziening. Gebruikt u een dieet, dan kunt u (een kopie van) de dieetgege­vens van uw arts of specialist tegelijk bij aanmelding inleveren. Per periode van vier weken wordt het verschuldigde bedrag via een machtiging voor automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Bij de eerste betaling wordt éénmalig € 5, = administratiekosten in rekening gebracht. Er zijn geen bezorgkosten.

De maaltijden zijn een uitkomst voor mensen voor wie het (tijdelijk) bezwaarlijk is zelf boodschappen te doen en/of zelf een warme maaltijd te bereiden. De maaltijdvoorziening is een goede aanvulling op de overige zorg die geboden wordt.