SMVT

40 jaar stichting maaltijdvoorziening Twenterand


SMVT : op naar de miljoen!

Je mag het toch wel een bijzondere prestatie noemen: de SMVT, die opgericht is op 1 maart 1983 door Arie Schonewille, bezorgt al 40 jaar in de gemeente Twenterand warme (dieet)maaltijden aan huis bij senioren, gehandicapten, of tijdelijk zieken – alle dagen van het jaar, zelfs op feestdagen! En in al die jaren hebben de organisatie en bezorging van maaltijden uitsluitend in handen gelegen van vrijwilligers.

Zoiets moet gevierd worden en dat is natuurlijk ook gebeurd op donderdag 25 mei in de Johanneshoeve. Daar hebben vrijwilligers en uitgenodigde gasten het feestje flink gevierd onder het genot van een hapje en een drankje. En dankzij de aanwezigheid van Thea Kroese, die de aanwezigen trakteerde op vele verhalen, kreeg de bijeenkomst een hoogstaand, bijzonder karakter.

Stichting MaaltijdVoorziening Twenterand (in de volksmond Tafeltje Dekje) opereert in heel Twenterand en heeft in die 40 jaar tot nu 940.536 maaltijden aan huis bezorgd. Het topjaar was 2015: 35.266 maaltijden – lekker, gezond en betaalbaar! Het spreekt vanzelf dat dit alleen maar mogelijk is met behulp van een strak georganiseerde stichting, bestaande uit een bestuur, coördinatoren en bezorgers – tegenwoordig een totaal van zo’n 80 vrijwilligers.

Minstens zo belangrijk zijn de keukens, waar de SMVT van afhankelijk is. In het verleden zijn daar nogal wat wisselingen in geweest, maar daar is gelukkig altijd een oplossing voor gevonden. Veel lof valt toe te zwaaien naar wat de Vriezenhof voor de SMVT heeft betekend. Tegenwoordig worden de maaltijden van de SMVT bereid door Apetito voor Den-Ham, de Klaampe voor Westerhaar en Streekfornuus voor Vriezenveen.

Dat er weinig geklaagd wordt blijkt wel uit de verscheidene tekenen van waardering: 2 koninklijke onderscheidingen (2008: Arie Schonewille, ex-voorzitter, 2018: Gerrie Abbink, ex-coördinatrice Vriezenveen), 2011: de Passie Award, uitgereikt door de gemeente Twenterand en in 2020 de Overijsselse Vrijwilligers Prijs uitgereikt door een gedeputeerde van de Provincie Overijssel. Zoiets geeft natuurlijk veel stimulans om het maatschappelijke werk van de SMVT voort te zetten!

Kan de SMVT wel voortbestaan in deze moderne wereld, waarin commerciële maaltijdvoorzieners als paddenstoelen uit de grond schieten? De kracht van de SMVT is, dat ze perfect afgestemd is op een specifieke doelgroep, waar de concurrent niet aan kan of wil voldoen: elke dag, warm, aan huis, gezond, niet duur en vooral: met mogelijkheden voor een dieetmaaltijd.
Gelukkig hebben we afgelopen 40 jaar altijd genoeg vrijwilligers bereid gevonden om mee te helpen met deze dankbare taak en we vertrouwen erop dat ook in de (nabije) toekomst Twenteranders zich geroepen voelen om mee te doen met de SMVT – al was het alleen maar om zelf over 10 jaar het feest der feesten te kunnen vieren: een 50-jarig jubileum!


N.B.:
Een van de hoogtepunten van het jubileumfeest was de huldiging van 18 jubilarissen – zie op de SMVT site: Foto’s, dan Fotoboek, dan Jubilea, dan 40-jarig jubileum

5 jaar lid:
Mevr. I. Kuper-Uitslag / Dhr. H. Tijken (afwezig op foto) / Mevr. R. Middelveld / Mevr. M. Jansen / Mevr. R. Geerding / Dhr. B. Lensen

10 jaar lid:
Dhr. G. Meulenbeld / Dhr. G. Kroezen / Mevr. J. Kroezen-Aalderink / Dhr. A. Ramerman / Dhr. M. Smit (afwezig op foto) / Dhr. L. Prinsen (afwezig op foto)

15 jaar lid:
Mevr. G. Mispelaar van-vd Tweel / Dhr. J. Wynia

20 jaar lid:
Dhr. H. Wolterink / Dhr. G. Berghuis / Dhr. J. Schoemaker

40 jaar lid:
Dhr. A. Schonewille